Rank Holder


Rank Holder

April -2013

S.No

Name of the student

Programme

% of Marks

1

G.ANANDHI

B.Sc(MATHS)

93%

2

R.SARITHA B.Sc(MATHS) 86%

3

B.KEERTHANA

B.Sc(MATHS)

84%

4

D.HEMAVATHY

B.Com

87.2%

5

V.MANHJULLA

B.Com 80.46%

6

R.SUBI

B.Com

78%

7

M.SELVAMAREESWARI

B.Com

78%

8

S.KUMUDHAVALLI

B.Sc(Computer Science)

89%

9

G.SOWMYA

B.Sc.(Computer Science)

84.87%

10

P.LOGESHWARI B.Sc.(Computer Science)

84.353%

11

S.HEMALATHA

B.Com(Computer Science)

73%

12

K.KALAISELVI

B.Com(Computer Science)

72.5%

13

T.KAVITHA

B.Com(Computer Science)

69%

14

S.DIVYA

B.B.A

77%

15

M.MEGALA

B.B.A

73%
16 S.GERISYAL

B.B.A

71.3%

17

V.KALAIARASI

B.C.A

89%

18

R.SUGANYA B.C.A

85.5%

19

S.SUGANYA

B.C.A

84.83%

20 A.KOWSALYA M.Com 77.9%
21 K.KAVIYARASI M.Com 69%